Preporod na obilježavanju 2. oktobra – dana unutrašnjih poslova

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

U susret obilježavanju 2. oktobra – Dana unutrašnjih poslovaministar unutrašnjih poslova u Vladi Crne Gore, Mevludin Nuhodžić i pomoćnik direktora za Sektor granične policije Vesko Damjanović su u vili “Gorica”, napravili sastanak sa predstavnicima medija i nevladinih organizacija. Preporod, kao renomirana organizacija na polju borbe protiv sprječavanja zloupotrebe droga je bila dio sastanka.

Tokom sastanka, ministar Nuhodžić je ocijenio da se u kontinuitetu ostvaruje kvalitetna i intenzivna saradnja sa medijima i civilnim sektorom. Zahvalio se na profesionalnom i objektivnom izvještavanju o svim bitnim pitanjima koja se tiču građana i istakao da se na taj način unapređuje rad i odgovornost i jača integritet pripadnika MUP-a i Uprave policije, kao i povjerenje u njihov rad.

U kontekstu saradnje sa nevladinim organizacijama, ministar je saopštio da permanentno radimo na jačanju partnerstva sa civilnim sektorom, kako bi zajedno, bili još efikasniji i bolji servis građanima. Zajednički je konstatovano da su postavljeni dobri osnovi saradnje, te da postoji prostor da se ona u narednom periodu unaprijedi, kroz realizaciju postojećih i osmišljavanje novih projekta, naročito u oblastima borbe protiv porodičnog i nasilja nad ženama, zaštite osjetljivih društvenih kategorija, oblasti bezbjednosti, te ljudskih prava i sloboda.