O projektu

Biram Oporavak

Projekat Biram Oporavak je započeo 2015. godine kao odgovor na trenutnu situaciju na polju problematike zloupotrebe droga u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Partnerske organizacije Proslavi Oporavak iz Sarajeva, Izlazak iz Beograda, te Preporod iz Nikšića su se odlučile na realizaciju ovog projekta, jer su uočile nedostatake u sistemima podrške i tretmana ne samo marginaliziranoj grupi ovisnika i oporavljenih ovisnika, nego i djeci i svih onih koji su pogođeni zloupotrebom droga u zajednici. 

Glavni cilj projekta je povećati mogućnost integracije u društvo za ranjive i marginalizirane grupe pogođene problemom ovisnosti/zavisnosti, te unaprijediti odgovore društva na potrebe ovih skupina.

Kako mi to radimo

Sve vodi ka oporavku

Pozivom na besplatnu telefonsku liniju 0800-81 400 možete:

 • direktno pristupiti savjetnicima za problematiku zloupotrebe droga
 • informisati se o procesu oporavka od zavisnosti
 • dobiti podršku i smjernice za ulazak u proces oporavka od zavisnosti
 • dobiti podršku i savjet na koji način da se ponašate prema bliskoj osobi koja konzumira droge
 • informisati se o štetnim efektima različitih droga
 • dobiti informacije o institucijama i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjem zavisnosti u vašem gradu
 • dobiti više informacija o uslugama koje pružamo
 • zakazati razgovor u našem savjetovalištu za problematiku zloupotrebe droga

Garantujemo vam anonimnost pri svakom pozivu.

 

Savjetovanje je namijenjeno osobama koje imaju problem sa zavisnošću ili eksperimentišu sa konzumacijom droga, a žele da prestanu sa konzumacijom i naprave promjenu u svom životu. Individualno savjetovanje obuhvata:

 • individualno savjetovanje na sedmičnom nivou
 • izradu individualnog plana oporavka
 • uključivanje članova porodice i bliskih osoba u proces oporavka 
 • individualno savjetovanje i podrška u procesu reintegracije u društvo za osobe koje su se vratile sa liječenja/terapijske zajednice

Program rada sa klijentima i njihovim porodicama temelji se na multidisciplinarnom pristupu (tim čine peer expert, psiholog i socijalna radnica) koji je prilagođen potrebama svakog pojedinca. 

Ispravna motivacija i pravilan odabir institucije u kojem se započinje tretman su bitan faktor na samom početku procesa oporavka. Preko našeg savjetovališta možete:

 • pripremiti se za prvi razgovor sa institucijom/terapijskom zajednicom u koju idete
 • dobiti informaciju o programu te institucije
 • postaviti pravilna očekivanja od tretmana u koju ulazite
 • uključiti ostatak porodice u razumjevanje samog tretmana

Naše udruženje pruža podršku zavisnicima i njihovim porodicama tokom cijelog procesa oporavka, od prvog poziva pa sve do posttretmanskog procesa i resocijalizacije. 

Grupe podrške

Grupe podrške su sastavni dio procesa oporavka od zavisnosti, te su od velikog značaja i koristi bez obzira na vrstu zavisnosti. One predstavljaju sigurno okruženje u kojem članovi dijele svoja lična iskustva bez straha od osude i pritiska okoline. Benefiti koji nastaju učešćem na grupama podrške:

 • upoznavanje osoba koje takođe žele život bez droge
 • saznanje o tome da niste sami
 • učenje novih vještina (npr. nošenje sa žudnjom, različitim emocijama)
 • podrška tokom emocionalno teških životnih razdoblja
 • stvaranje odgovornosti za svoje postupke

 Grupe podrške se održavaju u unaprijed određenom terminu, a trenutno je aktivna jedna grupa podrške:

Grupa podrške za žene žrtve nasilja koje su nasilje doživjele od strane zavisnika ili su i one same u problemu zavisnosti.

Korisnici dnevnog centra su marginalizovane grupe koje (zlo)upotrebljavaju droge ili su zavisni o drogama, uključujući: mlade, žene, osobe u procesu resocijalizacije, osobe bez sigurnog/stalnog mjesta za život (beskućnici), osobe koje imaju različite poteškoće sa mentalnim zdravljem uzokovane upotrebom droga.

Program Dnevnog centra ima sljedeće komponente:

 • Psihološko osnaživanje
 • Profesionalno osnaživanje

Savjetovalište

Besplatno i anonimno

Crna Gora

0800 81 400

POTRAŽI POMOĆ
Zakaži
UČINI PRVI KORAK KA OPORAVKU!
Potraži više informacija
NAŠI SAVJETNICI VAM STOJE NA RASPOLAGANJU

Korisne informacije

PROŠIRITE SVOJE ZNANJE O SVIJETU ZLOUPOTREBE DROGA

Zloupotreba Marihuane

Tinejdžeri i droge

Zloupotreba Amfetamina

Zloupotreba Heroina

Koncept oporavka

Da li sam ovisan?

Aktuelne vijesti

BUDITE U TOKU SA NAJNOVIJIM INFORMACIJAMA

U ranijem blogu objavljenom 2017. godine, ponudio sam neka preliminarna zapažanja ...

U fascinantnoj studiji iz Dublina, Paula Maycock i Shane Butler (Trinity ...

Za adolescente koji žive u Kaliforniji vjerovatnije je da će koristiti ...

Akteri u borbi protiv zloupotrebe droga

U ovom segmentu možete pronaći informacije o organizacijama i institucijama koje pružaju pomoć i podršku osobama i porodicama pogođenim problemom zloupotrebe droga.

Pronađite pomoć u Vašoj lokalnoj zajednici i učinite prvi korak ka oporavku. 

Naše aktivnosti

KREIRAMO SISTEME BRIGE ORIJENTISANE KA OPORAVKU

U Hotelu “ Jugoslavija”, 19.maja održan je drugi sastanak formiranog Multidisciplinarnog ...

Partnerske organizacije na projektu „Biram Oporavak“, “Proslavi Oporavak” iz Sarajeva, “Preporod” ...

Poslednje dane tekuće godine, Preporod je iskoristio da dva postojeća informativna ...

Šta poznati misle o oporavku?