Zloupotreba Suboxona

Sve što trebate znati o suboxonu

 

Šta je suboxon?

Suboxon je kombinovani lijek koji se sastoji od dvije supstance:

 • Buprenorphine – relativno blag opijatski analgetik s mješovitim aktivnostima opioidnog receptor agonista, koristi se u malim dozama za suzbijanje blage do umjerenog nivoa boli.
 • Naloxone – opijatski antagonist koji se koristi za preokretanje ili uklanjanje efekta opijata u tjelesnom sistemu.

Buprenorfin je dostupan od 1985. godine, ali se veliki pomak dogodio 2002. godine kada su se Subutex i Suboxon počeli propisivati za liječenje zavisnosti o narkoticima. Subutex sadrži samo buprenorfin, dok Suboxone sadrži i buprenorfin i naloxon. Od tog momenta na dalje, stručnim medicinskim radnicima je bilo dopušteno propisivati ovu supstancu pojedincima koji su se borili s zavisnošću o opijatima.

Na sličan način kao i sa metadonom, smatra se da će Suboxone ograničiti simptome prekida uzimanja opijata i smanjenja učestalosti i intenziteta žudnje za drogom kod osoba koje su zavisne o opijatima, što je činilo suboxon sigurnijom alternativom. Njegovi nivoi se  mogu pratiti i smanjivati ​​sve dok ta osoba ne dođe do momenta kada više nije zavisna.

Kratkotrajni efekti Suboxona

Suboxon u tijelu djeluje kao depresiv, što znači da usporava osobu, umjesto da ih ubrzava, kao što bi stimulans učinio.

Kratkotrajni efekti Suboxona uključuju:

 • Efekat olakšavanja boli, koji je između 20 i 30 puta snažniji od morfija
 • Blaga euforija koja može da traje oko 8 sati s generalnim efektom supstance u trajanju od 24 – 72 sata
 • Osjećaj mira i nerealan osjećaj dobrobiti
 • Percepcija manje brige i stresa
 • Povećan osjećaj opuštenosti

Kao i kod drugih droga, zloupotreba i prekomjerno korištenje Suboxona u kratkom roku može dovesti do neželjenih efekata, uključujući:

 • Pospanost
 • Zbunjenost
 • Mučninu
 • Respiratornu depresiju

Suboxon se smatra opioidom sa produženim djelovanjem, jer efekti mogu trajati i do 3 dana. Zbog toga, rizici od negativnih efekata su niži jer su više raspršeni i manje intenzivni. Na primjer, pri višim dozama Suboxon je pokazao da ima manji rizik od povezanih problema s disanjem, nego neki drugi lijekovi koji se koriste za opijatske ovisnosti, uključujući i metadon.

Iako rizik može biti manji, može se povećati drastično ako se Suboxon uzima s drugim lijekovima iz skupine depresanata, kao što su benzodiazepini ili alkohol. Te supstance u kombinaciji mogu dovesti do:

 • Disajnih problema
 • Ekstremne letargije
 • Smrti

Nuspojave

Prestanak korištenja Suboxona može izazvati neugodne simptome odvikavanja, te se pokazalo težim nego što većina korisnika očekuje.

Iako se Suboxon koristi u tretmanima zavisnosti, sam lijek može dovesti do tolerancije te zavisnosti . Ostale nuspojave koje se mogu pojaviti tokom razdoblja od aktivnog korištenja ili prekida uzimanja uključuju:

 • Zatvor (tokom korištenja)
 • Dijareja (tokom prekida)
 • Artralgija ili bol u zglobovima (tokom prekida)
 • Nesanica
 • Razdražljivost
 • Nervoza
 • Utačkane zjenice oka (tokom korištenja)
 • Raširene zjenice (tokom prekida)

Mogu li postati zavisan o Suboxonu?

Suboxone se koristi za dugotrajni tretman zloupotrebe opijata da bi se prekinuo šablon zloupotrebe, ali zapravo i on može biti zloupotrebljivan. Naime, trenutno, pored svoje propisane upotrebe, Suboxon je visoko tražen i zloupotrebljivan lijek. Osobe koje zloupotrebljavaju Suboxon uključuju:

 • Osobe koje već zloupotrebljavaju droge, bez obzira da li su ovisni/zavisni ili ne
 • Osobe koje nisu svjesne rizika povezanih sa suboxonom
 • Osobe koje su zavisne o heroinu, a žele da izbjegnu simptome povezane sa prekidom uzimanja.
 • Osobe koje su na programima supstitucijske terapije, a koji su postali zavisni o supstanci

Dugotrajni efekti upotrebe Suboxona

Zloupotreba Suboxona direktno i indirektno izaziva ozbiljne dugotrajne posljedice koje mogu uticati na mentalno i fizičko zdravlje.

Negativne posljedice na zdravlje:

 • Pospanost
 • Gastrointestinalni problemi kao što su zatvor, mučnina i povraćanje
 • Dezorijentacija i zbunjenost
 • Smanjena tolerancija na bol

Negativne psihološke posljedice:

 • Povećan nivo depresije
 • Anksioznost
 • Izolacija
 • Poteškoće u društvenim situacijama

Negativne socijalne posljedice

 • Narušeni odnosi
 • Problem sa odgovornošću (npr. roditeljstvo, posao, škola)
 • Problemi sa finansijama
 • Pravni problemi povezani s zavisničkim ponašanjima

Zavisnost o suboxonu

Suboxon sadrži opioid i zbog toga može dovesti do zavisnosti. To znači da tijelo kod korisnika počinje graditi toleranciju na suboxon, a dolazi do osjećaja nelagode kada se prestane koristiti.

Jedan od ključnih znakova zavisnosti o Suboxonu je da se pojavljuju simptomi povezani sa prekidom uzimanja oko 48 sati nakon prestanka upotrebe lijeka. Ti simptomi mogu biti slični simptomima gripe, ali mogu trajati i do sedmicu dana.

Oporavak

Za nastavak oporavka od zloupotrebe Suboxona potrebno je zavisnika stabiliziovati te napraviti detoksikaciju uz stručni medicinski nadzor. Slično kao i kod drugih supstitucijskih terapija, kako se doze smanjuju, započinje se sa vidom psihosocijalnog tretmana, koji može biti u više oblika. Kognitivno bihejvioralna ili realitetna terapija, pomažu da zavisnik izgradi mehanizme koji bi osigurali da se ne započne ponovo sa zloupotrebom Suboxona ili nekog drugog opijata u budućnosti. Drugi oblici psiho-socijalnog tretmana sadrže motivacione razgovore u smislu uključivanja korisnika u proces rehabilitacije i resocijalizacije.

Mnogo ljudi po završetku supstitucijske terapije poput Suboxona odlaze na rehabilitacijske programe na kontinuirano liječenje. Rezidencijalni rehabilitacijski centri sprovode programe koji su bazirani na potrebama pojedinaca kroz oporavak. To omogućava da se vanjske smetnje eliminišu i oporavak od zavisnosti bude primarni fokus. Rezidencijalni rehabilitacioni programi liječenja zahtijevaju od vas da živite u njihovim prostorijama za vrijeme trajanja liječenja, zavisno od programa tog centra. Tokom svog boravka, vaši dani će u potpunosti biti fokusirani na vaš oporavak. Tipičan dan može uključivati ​​grupnu terapiju, indvidualnu terapiju, rekreacione aktivnosti dizajnirane da vam pomognu naučiti kako funkcionisati bez droge, edukativne grupe vezane za zavisnost, treninge za sticanje vještina, tehnike za prevenciju recidiva, te određene vjerske službe.

Vanbolničko savjetovanje za mentalno zdravlje, drogu i alkohol i grupe samopomoći koje sprovode organizacije civilnog društva takođe predstavljaju važnu opciju unutar procesa oporavka zavisnika o metadonu.

Resocijalizacija je krucijalni dio dugoročnog oporavka od bilo kakve zloupotrebe droga ili lijekova, pa tako i Suboxona.

Prekid zloupotrebe Suboxona ili drugih opijata je težak proces koji je teži kada osoba pokušava sama. Nazovite nas za više informacija i pomoć pri oodabiru opcija za oporavak. Vrijeme je.