Da li sam zavisan?

Da li sam zavisan?

Sumnjate da ste postali zavisni o nekoj drogi? Želite li saznati koliko je rizično Vaše korištenje droge? Uz pomoć ovog posebnog test pod nazivom DUDIT možete sami saznati!

DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) Vam daje ukupnu procjenu mogućih problema koji nastaju u vezi sa zloupotrebom droga. Takođe kroz ovaj test možete dobiti informaciju o tome gdje se možete obratiti za pomoć ako želite smanjiti ili prestati s uzimanjem droga.

Test ima jedanaest pitanja vezanih uz Vaše uzimanje droga. Takođe će biti zatraženo da kažete svoj pol i godine. Veoma je bitno da odgovarate na pitanja tačno i iskreno – u suprotnom Vam povratne infomacije neće biti smislene. Na stranici 2. dobićete deset dobrovoljnih dodatnih pitanja, koje možete preskočiti ukoliko ne želite dati odgovor.

Vaša pitanja će biti sačuvana u bazu podataka isključivo u svrhu opštih statističkih razloga. Nikakvi lični podaci neće biti sačuvani, niti će vas biti moguće identifikovati prema vašim odgovorima.

DUDIT je naučno potvrđen test koji godinama koriste mnogi savjetnici za droge.

Vaš rezultat će očitati koliki je stepen štetnosti vašeg konzumiranja, te ćete dobiti preporuku šta možete učiniti.

Vaš rezultat će se odnositi na faktore koji Vam mogu pomoći da razumijete gdje su mogući problemi vaše zloupotrebe droga.

AUDIT test (Test identifikacije poremećaja upotrebe alkohola) je namenjen za ranu identifikaciju rizičnog i štetnog pijenja kao i zavisnosti od alkohola (alkoholizam), kod odrasle populacije.

Na osnovu podataka iz multinacionalne kolaborativne studije Svetske zdravstvene organizacije, AUDIT je postao najkorišćeniji svetski instrument za otkrivanje alkohola od njegovog objavljivanja 1989.godine.

Trenutno je dostupan na oko 40 jezika. Posebno je dizajniran za zdravstvene radnike i niz zdravstvenih podešavanja, ali uz odgovarajuća uputstva mogu ga samostalno davati ili koristiti nezdravstveni radnici.

Ono što je takođe važno, AUDIT pruža okvir za intervenciju kako bi se pomoglo u smanjenju nezdravog uzimanja alkohola ili prekidanju konzumiranja i na taj način izbegnu štetne posledice alkohola.

 

AUDIT test se fokusira na prepoznavanje prelimenarnih znakova opasnog pijenja i blage zavisnosti. Za razliku od nekih testova na alkohol, AUDIT test se pokazao tačnim za sve etničke i rodne grupe. Pacijente treba ohrabriti da odgovore na AUDIT pitanja u pogledu standardnih pića.

Test sadrži 10 pitanja sa višestrukim izborom o količini i učestalosti konzumiranja alkohola, ponašanja prilikom opijenja i problemima ili reakcijama vezanim za alkohol. Odgovori se boduju po bodovnom sistemu; ocena veća od osam ukazuje na problem sa alkoholom.