Zloupotreba psihodeličnih gljiva

Zloupotreba psihodeličnih gljiva

 

Šta je Psilocybin?

Psilocybin je psihoaktivna supstanca sadržana u preko 100 vrsta gljiva. Jedan broj tih vrsta gljiva proizvodi druge psihoaktivne supstance koje djeluju kao halucinogene na sličan način kao psilocibin. „Lude gljive“ koje sadrže psilocibin obično se jedu ili piju kao čaj.

Zloupotreba Psilocybina

Psilocybin je supstanca koja pripada grupi droga zvanih psihodelične ili halucinogene droge. Ove droge se inače koriste kako bi se doživjela druga percepcija ili promjena percepcije u vremenu, halucinacije i druga neobična iskustva. Korištenje psilocybin-a seže kroz vjekove. Smatra se da treba biti uvrštena na spisak I (Schedule I) koji je regulisan Zakonom o kontroli supstanci u SAD-u. Međutim postoje istraživanja koja pokazuju da on može imati potencijalnu terapijsku upotrebu, kao što je za poboljšanje raspoloženja kod pacijenata koji pate od depresije. Mnogo istraživanja je potrebno kako bi se istražila ova upotreba u medicinske svrhe.

Znakovi i simptomi

Hronična zloupotreba psilocybin-a može rezultirati zavisnošću ili poremećajem uslijed korištenja halucinogenih droga. Ovaj poremećaj je karakteriziran negativnim promjenama u životu korisnika. No korisnici i dalje koriste „lude gljive“ uprkos negativnim posljedicama. Kratkoročni efekti psilocybin-a se pojavljuju u roku od 20 do 90 minuta nakon gutanja i mogu uključivati:

Fizički simptomi:

 • Izmiješana vidna i slušna osjetila
 • Problemi sa disanjem, temperaturom i krvnim pritiskom
 • Lupanje srca
 • Pojačano znojenje
 • Gubitak apetita
 • Suva usta
 • Poremećaji spavanja
 • Mučnina
 • Zamagljen vid
 • Proširene zjenice
 • Gubitak koordinacije

Psihološki simptomi:

 • Promjene u percepciji vremena
 • Vizualne ili slušne halucinacije
 • Duhovna iskustva
 • Gubitak veze sa stvarnošću
 • Intenzivnije emocije
 • Paranoja
 • Psihoza

Efekti zloupotrebe Psilocybin-a

Prema izvještaju Nacionalnog instituta za zloupotrebu droga (NIDA), nije u potpunosti poznato da li korištenje gljiva izaziva dugoročne štetne efekte, nego su potrebna dodatna istraživanja. Kada je pojedinac pod uticajem psilocybin-a, njegova logika i sposobnost rasuđivanja je ugrožena. Osim toga neki ljudi mogu imati negativna iskustva dok su pod utjecajem supstance. Ta neugodna iskustva su poznata kao „loš trip“ i mogu imati trajne posljedice na korisnika.

U nekim slučajevima, korisnik može razviti poremećaj percepcije uslijed korištenja halucinogenih supstanci, koji se javlja kod 4,2% ljudi koji koriste halucinogene. Oni u ovome stanju pate od „flashback-ova“ i ponovnog doživljaja psilocybin-a iako su se suzdržavali od korištenja ludih gljiva neko vrijeme.

Pojedinci pod utjecajem psilocybin-a zbog lošeg prosuđivanja i nesreća su skloniji povredama i  smrti. Korisnici „ludih gljiva“ su u velikom riziku od trovanja i potencijalne smrti zbog slučajnog gutanja otrovnih gljiva.

Za razliku od mnogih drugih droga, nije dokazano da dugotrajno uzimanje psilocybin-a dovodi do fizičke zavisnosti. Međutim hronični korisnici „ludih gljiva“ mogu razviti toleranciju, što znači da onda zahtijevaju povećane doze psilocybin-a kako bi se postigla intoksikacija koju su tražili. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdio potencijal za razvijanje zavisnosti o psihodeličnim supstancama, kao što je psilocybin.

Zloupotreba Psilocybin-a kod tinejdžera

Kao što je pomenuto, pojedinci koji koriste „lude gljive“ obično ih jedu ili skuvaju u čaju, mada se često kombinuju sa ostalim drogama. Kako bi prevenirali korištenje i eksprimentiranje sa psihodeličnim drogama kod mladih, postoji mogućnost osnaživanja mladih kroz edukacije o korištenju i riziku korištenja droga.

Nazovite nas kako bi zatražili pomoć za sebe ili nekoga za koga znate da uzima psihodelične gljive. Izlaz postoji. Savjetnici su dostupni pružiti korisne informacije o mogućnostima za oporavak. Potraži pomoć!