Kako se ophoditi

Kako se porodice trebaju ophoditi?

 

Konzumacija droge skoro pa uvijek utiče i na porodicu. Važno je znati na početku: ako osoba u vašoj porodici koristi droge, vi to niste uzrokovali niti ste odgovorni za nastalu situaciju.

Porodice mogu učiniti stvari gorim nego što jesu.

Reakcije koje porodice imaju na zavisnost često nikome ne pomažu. Postanu kozavisni o tom problemu. U biti, zavisnost i kozavisničko ponašanje postaju „srodne duše“ držeći jedno drugog kao taoce. Taj kozavisnički odnos se definiše kao „Prekomjerno emocionalno ili psihološko oslanjanje na člana porodice, naročito člana koji zahtijeva pažnju zbog bolesti ili zavisnosti“. Kozavisnički odnos uzrokuje da bliska osoba, traži i daje izgovore za ponašanje zavisne osobe. Ovakvo ponašanje je kontraproduktivno i njime se samo jača zavisnost a postoji i mogućnost i da postane jako velika smetnja na putu procesa oporavka.

Kako možete znati da situaciju vezanu za zavisnost činite gorom nego što jeste?

Neki od znakova na koje trebate obratiti pažnju:

 • ‘Ne’ nije dio vašeg vokabulara
 • Uvijek govorite „Da“ na sve što se traži od vas
 • Izvinjavate se drugima za ponašanje vaše bliske osobe; tajnovitost
 • Pozivanje posla, škole ili odlaganja/dogovaranje sastanaka za blisku osobu
 • Teškoće vezane za intimu; teškoće u postavljanju granica
 • Osjećanje anksioznosti i straha od odbijanja ili napuštanja
 • Osjećanje odgovornosti za probleme voljene osobe
 • Osjećaj zarobljenosti u vašem odnosu
 • Davanje novca ili neprimjećivanje da vam novac nedostaje iz novčanika
 • Skrivanje zavisnosti od drugih; laganje osobi kako bi sakrili istinu
 • Smišljanje izgovora za bližnju osobu; izmišljanje priča o tome zašto je bliska osoba takva kakva jeste
 • Potreba da imate kontrolu; potreba da izgledate dobro drugim ljudima (briga o tome ‘šta će ko reći’)

Uobičajna ponašanja

 • Prihvatanje da se situacija neće promijeniti : „Situacija je takva kakva jeste.“
 • Doživljavanje sebe kao mučenika: „Vidi šta ja radim za nju/njega.“
 • Doživljavanje sebe kao žrtve: „Vidi šta mi je uradio/la, kao i mojoj porodici. Jadan/na ja.“
 • Nemogućnost razlikovanja vaših i problema vama bliske osobe
 • Okrivljavanje situacije ili drugih ljudi umjesto bliske osobe koja je zavisna „On je tako težak šef.“ ili „Ona ima lošeg nastavnika.“
 • Okrivljavanje bliske osobe koja je zavisnik za sve što nije u redu sa vašim životom
 • Ljutnja i ogorčenost zbog nečijeg ponašanja a i dalje ostajanje u tom ko-zavisiničkom odnosu
 • Opravdana ljutnja na osobu zbog nepravde koju je nanijela
 • Završavanje rečenica bliskoj osobi
 • Ignorisanje negativnih ili opasnih ponašanja zavisne osobe, poput krađe, laganja, tuče ili problema sa zakonom/pravnih problema
 • Nemogućnost da definišete svoja osjećanja, osim ljutnje, tuge i bijesa
 • Stavljanje potreba zavisne bliske osobe na prvo mjesto
 • Odbijanje ili negiranje postojanja problema
 • Ponavljanje da je „sve u redu“
 • Nemogućnot dijeljenja, prepoznavanja ili izražavanja osjećanja
 • Prekomjerno korištenje „mi“ termina, rijetko „ja“

Terapeutske istine

Uprkos destruktivnoj i bolnoj realnosti zavisnosti i njenog uticaja koji ima na krugove porodica, prijatelja i poslovnih partnera, promjena je moguća. Postoji nekoliko segmenata te promjene. Prvi je da naučite o konzumaciji droga, poremećajima koji nastaju u toku konzumacije, mentalnom zdravlju, te procesu oporavka od zavisnosti. Drugi segment je da trebate biti ne dio problema – već dio rješenja! U nastavku su navedene neke terapeutske istine koje vam mogu pomoći u tome:

 • Vi niste uzrokovali zavisnost svoje bliske osobe
 • Ne možete sami izliječiti tuđu zavisnost
 • Ne možete sami kontrolisati tuđu zavisnost
 • Možete se bolje brinuti za sebe
 • Možete naučiti da bolje komunicirate i dijelite svoja osjećanja
 • Možete praviti zdravije izbore
 • Možete slaviti, radovati se i nagrađivati sebe za vaš lični rast i razvoj

Treći aspekt promjene je stvaranje zdravih granica za vas i članove vaše porodice i za osobu koja je zavisnik. Pitanja koja se trebaju postaviti vezano za izgradnju iskrenih i zdravih ograničenja:

 • Koje ponašanje je u redu a koje nije u redu?
 • Šta je bilo u redu prije konzumacije droga i kako se to promijenilo?
 • Šta nije bilo u redu prije konzumacije droga i kako se može poboljšati ovaj put?

Kao neko ko želi dobro bliskoj osobi morate biti u stanju da se probudite svako jutro, pogledate se u ogledalo i znate da ste vrijedni i da se možete držati ograničenja koja ste postavili.

U tim ograničenjima potrebno je da jasno izrazite šta ste spremni da uradite da bi podržali blisku osobu u njenom oporavku. Dodatno, definišite načine na koji će članovi porodice to raditi, a da se pritom brinu i o sebi. Očekivanja je potrebno jasno i koncizno artikulisati. Na primjer, bliska osoba bi se mogla angažovati u tretmanu koji definiše stručnjak. Ovo uglavnom uključuje nenajavljena testiranja na droge, posjećivanje sastanaka, prisustvovanje intenzivnom vanbolničkom tretmanu.

Zdrave granice ključne za lično zdravlje i sreću. Kada bliska osoba koja ima problem zavisnosti potraži tretman, svi članovi porodice, prijatelji, kolege i poslovni partneri moraju dobro preispitati svoja ponašanja i ponovo početi postavljati granice kako bi se desila promjena.

Takođe, od suštinskog je značaja da osobe koje su u kozavisničkom odnosu počnu brinuti o sebi, fizički i emocionalno. Okrenite se svojim ličnim vrijednostima da bi pronašli snagu. To može doći u obliku duhovnosti ili veze sa „višom silom“. Grupe podrške, meditacija, fizička aktivnost i socijalno zbližavanje pomažu u procesu vašeg oporavka. Kada je sve ovo na mjestu, članovi porodice ne moraju da idu putem sažalijevanja koji vodi ka prigovaranju i nagovaranju, neće biti potrebe da krivite druge ili da samo i nužno organizujete svoj život oko pomoći bliskoj osobi da prestane sa upotrebom psihoaktivnih supstanci.

Ako ste uvidjeli da je vaša porodica pogođena problemom zavisnosti i Vi lično trebate podršku zbog zloubotrebe droga člana porodice, nemojte čekati, nazovite nas danas i  uključite se u individualne i grupne sastanke podrške porodicama. Vrijeme je. Budite spremni da započnete i Vaš lični oporavak. Niste sami. Potražite pomoć!