Zloupotreba Metadona

Liječenje metadonom

 

Da li je metadon štetan?

Tretman zavisnosti od opijata često zahtijeva drugi opijat kao mjeru podrške kada pacijent prestane uzimati supstancu o kojoj je zavisan. Metadon je lijek sa produženim djelovanjem, te se koristi u cilju smanjenja intenzivnog nagona za nastavkom traženja i upotrebe ilegalnih opijata kao što je heroin.

Metadon je lijek koji se dobija na recept, a propisuje ga stručno medicinsko osoblje. Zloupotreba metadona je jako rasprostranjena i sa sobom nosi određene rizike. Iako metadon ne proizvodi opijenost na isti način kao heroin, može se zloupotrebljavati da izazove iste efekte kao i većina opijata: sedaciju/smirenost, opuštanje i smanjenje tjeskobe.

Metadon ima potencijal da bude štetan i zloupotrijebljen, jer u svojoj biti on samo spriječava pojavljivanje apstinencijalne krize. Simptomi zavisnosti koji su i psiho-fizičke prirode, ovim putem ne mogu biti u adekvatnoj mjeri tretirani. S druge strane, metadon kao jedan od primarnih odgovora na opijatsku zavisnost pomaže ljudima u stabilizaciji njihove zavisnosti gdje je ciljna grupa manje izložena predoziranju, zarazi sa krvlju prenosivim bolestima (HIV, HEP C).

Metadon nije isto što i mephedron ili meth, koji pripadaju drogama iz klase stimulansa.

Kratkotrajni efekti metadona

Kratkotrajni efekti metadona mogu uključivati ​​slijedeće:

 • Osjećaj euforije
 • Sedacija/Smirenost
 • Pospanost
 • Opuštenost

Efekti metadona su slični efektima heroina, ali manje intenzivni i dugotrajniji (mogu trajati do 24 sata, dok efekti heroina traju oko 2-3 sata).

Nuspojave

Metadon usporava reakcije, što čini da osoba izgleda više letargično i a njeni pokreti su više usporeni.

Takođe, može doći i do naglih promjena raspoloženja, naročito kada je u tijelu nivo metadona nizak, koje su na kontinuumu između stanja depresije i manije, što može staviti dodatni pritisak na zdravlje i odnose sa drugima..

Druge nuspojave uključuju:

 • Sužene zjenice oka
 • Respiratorna depresija (hipoventilacija)
 • Mučnina

Simptomi predoziranja uključuju:

 • Otežano disanje / plitko disanje
 • Hipotenzija (nizak krvni pritisak)
 • Trzanje mišića
 • Mučnina i povraćanje
 • Cijanoza (plavkasti nokti i usne)
 • Koma

Posebna opasnost od predoziranja može nastupiti uslijed konzumiranja metadona i drugih opijata, lijekova i alkohola.

Nemojte čekati ako vidite znakove predoziranja metadonom. Odmah zatražite pomoć!

Dugotrajni efekti metadona

Postoji visok rizik od predoziranja metadonom, što se često događa kada se metadon pomiješa s drugim supstancama, uključujući alkohol i benzodiazepine.

Osim toga, dugotrajne posljedice zloupotrebe metadona su gotovo jednako loše kao i one od heroina. Metadon  dovodi do narušavanja sposobnosti rasuđivanja, a takođe može dovesti do srčanih problema, baš kao i drugi opijati.

Zavisnost o metadonu

Metadon sam po sebi, zbog toga što su efekti tako slični heroinu, izaziva zavisnost,  iako je najzastupljeniji u tretiranju zavisnosti o heroinu. Zloupotreba i uzimanje metadona u većim količinama od propisanih takođe izaziva zavisnost.

Oporavak

Prekid uzimanja metadona je proces koji se obično odvija u tri stadijuma. Obično osobe počinju s visokom dozom koja se postepeno smanjuje po 5 mg. To osigurava spor, ali olakšavajući proces prekida uzimanja metadona. U svakom slučaju doći će do negativnih posljedica i simptoma apstinencijalne krize uzrokovane prekidom uzimanja metadona, ali to neće biti tako neugodno, kao što bi bilo da se terapija naglo prekine.

Kako se doze smanjuju, započinje se sa nekim vidom psihosocijalnog tretmana. Kognitivno bihejvioralna ili realitetna terapija mogu pomoći pomažu da zavisnik izgradi mehanizme koji bi osigurali da u budućnosti ne dođe do ponovne zloupotrebe metadona ili nekog drugog opijata. Drugi oblici psihosocijalnog tretmana uključuju motivacione razgovore za uključivanje korisnika u proces rehabilitacije i resocijalizacije.

Neke osobe, po završetku supstitucijske terapije metadonom odlaze na rehabilitacijske programe i na kontinuirano liječenje.

 • Rezidencijalni rehabilitacijski programi podrazumijevaju boravak u centru za rehabilitaciju (terapijskoj zajednici ili komuni) za vrijeme trajanja liječenja, što omogućava da se vanjske smetnje eliminišu i oporavak od zavisnosti bude primarni fokus.
 • Rezidencijalni rehabilitacijski centri sprovode programe koji su bazirani na potrebama pojedinaca u oporavku. Tipičan dan u Centru može uključivati grupnu terapiju, indvidualnu terapiju, rekreacione aktivnosti dizajnirane da vam pomognu naučiti kako funkcionisati bez droge, edukativne grupe vezane za zavisnost, treninge za sticanje vještina, tehnike za prevenciju recidiva, te određene vjerske službe.
 • Vanbolničko savjetovanje za mentalno zdravlje, drogu i alkohol te grupe samopomoći koje sprovode organizacije civilnog društva takođe predstavljaju važan faktor u procesu oporavka zavisnika o metadonu.
 • Redovno učestvovanje na grupnim sastancima pomaže u osnaživanju pojedinaca da održe apstinenciju te predstavlja podršku u procesu resocijalizacije u društvo.

Resocijalizacija je krucijalni dio dugoročnog oporavka od bilo kakve (zlo)upotrebe droga ili ljekova, pa tako i metadona

Da biste pronašli odgovarajući tretman, nazovite nas! Savjetnici za upravljanje procesom oporavka vas mogu ohrabriti da je moguće prevazići zavisnost. Oni vam mogu ponuditi podršku i smjernice u pronalaženju pravog programa za vas. Vrijeme je. Potraži pomoć!