Neadekvatan odgovor sistema na problem maloljetničke zloupotrebe psihoaktivnih supstanci

Radio Televizija Budva još jednom je pokazala interesovanje za problematiku bolesti zavisnosti i tim povodom ugostila izvšnog direktora Preporoda, Jovana Bulajića.

Na samom početku dat je osvrt na problem maloljetničke zavisnosti, kao i neadekvatni odgovor sistema kada je maloljetnička zloupotreba supstanci u pitanju.

Zbog navedenog problema, Multidisicplinarni timovi za sledeće gradove Nikšić, Podgorica, Bar i Cetinje uputili su zajedničku Inicijativu za  stvaranje uslova za tretman maloljetnika/ca koji zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance.

Inicijativa je upućena Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu rada i socijalnog staranja kao i gradonačelniku Glavnog grada. Inicijativa se odnosi na stvaranje uslova za stacionarni tretman maloljetnika/ca u Crnoj Gori.

Gostovanje možete pogledati od 27.minuta na sledećem linku: