Kontinuitet medijske zastupljenosti Preporoda

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

Jedno od priznanja za predan rad Preporoda u proteklih 13 godina jesu sve učestalije prilike da se njihov glas čuje na medijima sa nacionalnom pokrivenošću, te da se na taj način širi svijest o problematici bolesti zavisnosti i posledicama njihove zloupotrebe. Tako je samo tokom mjeseca maja, Jovan Bulajić, Izvršni direktor Preporoda, bio gost na 8 renomiranih i prepoznatih medija na teritoriji Crne Gore (RTCG – 2 puta, Radio Crne Gore, TVNK, TV Budva, TV 777, TV Vijesti, Radio Kotor).

Možda i najiscrpnija i najduža analiza aktuelnog momenta se dogodila u gostovanju na TV 777. Ta prilika je upotrijebljena da se detaljno predstavi Preporod kao organizacija, svi projekti koji se trenutno realizuju, sa akcentom na tri otvorena savjetovališta na teritoriji Crne Gore. Neizbježno je bilo ukazivanje na trendove kojih smo svjedoci, gdje se u prvom redu identifikuje pojava sve većeg broja djece koja konzumiraju PAS, baš kao i sveukupan porast u upotrebi supstanci. Ispoljen je i stav kada je u pitanju vrlo aktuelna problematika, legalizacija marihuane, kao izuzetno osjetljiva tematika, koja se prečesto, prelako shvata, kako u medijima, tako i u svakodnevnici.

Ukoliko želite pogledati cjelokupno gostovanje Jovana Bulajića na TV 777, to možeti učiniti posjetom sledećeg linka: