23.05.2023. Velika Britanija: Inkluzivni gradovi za oporavak

Inkluzivni gradovi za oporavak

Predstavljeno na Riverside fudbalskom stadionu u Middlesbroug 9. maja 2023. godine

Profesor David Best

Centar za istraživanje oporavka od ovisnosti o drogama

Univerzitet Leeds Trinity 

 

Vizija: Naš cilj je da stvorimo mrežu inovativnih partnerstava koja se suprotstavlja stigmi, dijeli znanje, uvide i inovacije i gdje grupe koje su ranije bile isključene i marginalizovane mogu da doprinesu živopisnom rastu i blagostanju zajednica.

Iako već oko 15 godina postoji istraživački i politički interes za modele sistemske njege orijentisane na oporavak (otkad je objavljena odlična William White monografija, 2008. godine), fokus ovog modela bio je na stvaranju integrisanih sistema za izvještavanje o pokretanju i održavanju procesa oporavka.

Inkluzivan grad za oporavak (eng. Inclusive Recovery City – IRC) ide korak dalje fokusirajući se na reciprocitet, uzajamni rast i kolektivno blagostanje. Cilj je ne samo unaprijediti puteve oporavka i zajednice oporavka, već i pokazati da se “davanje nazad” koje je centralno za skoro sve modele oporavka mjeri u pogledu uticaja na zajednicu i rezultirajuće sposobnosti izgradnje veza, povjerenja i kolektivne efikasnosti širom cjelokupne zajednice.

Kako organizacije za oporavak (komunitarne i rezidencijalne) “daju nazad” i šta to znači? Tradicionalni model oporavka (12-koraka međusobne podrške, terapijska zajednica) podrazumijevao je zatvoren prostor radi zaštite ranjivih pojedinaca i njihovog identiteta. Međutim, kako je oporavak prerastao u “pokret” za društvene promjene, najprije u SAD, a zatim i u Uk i širom svijeta, postao je namjerno vidljiv (i time djelovao kao politička grupa pritiska, kao što je prikazano u izvanrednom filmu Greg Williamsa, “Anonimni ljudi”), ali i sve više integrisan u zajednice kojima je služio.

To je značilo da će zajednica oporavka ne samo na godišnjem nivou marširati kako bi proglasila svoje postojanje i uspjehe, već će također održavati događaje i sprovoditi aktivnosti dostupne za osobe u procesu oporavka, osobe u aktivnoj ovisnosti, članove porodica, “profesionalce” i sve više, za sve one koji su radoznali i željeli su da budu prisutni.

Ovo je zatim prešlo u treću fazu uključivanja zajednice, koja je bila usko povezana sa misijama organizacija za oporavak i etosom i duhom oporavka, a to je bilo “davanje nazad” zajednicama u kojima su organizacije za oporavak bile smještene. Sa porastom rezidencijalnih objekata za oporavak i Zajednice organizacija za oporavak (eng. Recovery Community Organisations – RCO) u SAD i Organizacija za oporavak na osnovu ličnog iskustva u UK, sve više se shvatalo da aktivno učešće u zajednicama i predstavljanje talenata i vještina njihovih članova predstavlja neodvojivi dio rada zajednice za oporavak.

Događaj: Pa kakve veze to ima sa lansiranjem Inkluzivnih gradova za oporavak u Middlesbrougu? Naš cilj je da predstavimo gradove koji već sprovode inovativne projekte oporavka sa fokusom na “davanje nazad” na ovaj način. Iako svi naši partneri imaju nevjerovatan broj šampiona oporavka i inicijativa za oporavak, oni imaju tri jasna cilja:

  • Integracija u zajednicu
  • Prodiranje u zajednicu
  • Doprinos zajednici

Drugim rečima, zajednica za oporavak je povezana sa fizičkom zajednicom; njeno djelovanje doseže geografske, demografske i društvene grupe; i njen rad ima za cilj da bude od koristi zajednici za oporavak tako što će je obogatiti i doprinijeti široj zajednici.

Zbog čega je Middlesbrough odabran kao polazna tačka?

Postoje tri ključna elementa u radu u Middlesbroughu:

  1. Izuzetno inovativna Organizacija za oporavak na osnovu ličnog iskustva (eng. Lived Experience Recovery Organisation – LERO) u Recovery Connections, koja ima uspostavljenu evidenciju u angažovanju i učešću u zajednici preko dva središta – Bedford House i Fork in the Road, kao i mobilne jedinice za ketering sa biciklističkim kafićem i kamionom za hranu.
  2. Političko angažovanje i liderstvo dijelom putem nacionalnih grantova, ali također i zbog uspostavljene i povjerljive veze između Gradskog vijeća i Recovery Connections, što znači direktno finansiranje (umjesto uobičajenog pristupa cjelokupnim sistemima u UK) i posvećenost viziji oporavka za grad.
  3. Sve integrisaniji pristup i model isporuke usluga koji teži prema sistemima njege usmjerenim na oporavak. To uključuje snažne veze sa svim službama za zloupotrebu supstanci i institucijama u Middlesbroughu kako bi se uskladile sa ciljevima grada za oporavak (tim za njegu alkoholizma, policija, zatvor, uslovna sloboda i usluge vijeća zajednice), kao i šire angažovanje u zajednici u Middlesbroughu, kafićima u zajednici, centrima za zajednicu, grupama mladih, lokalizovanim zajedničkim projektima.

To je rezultiralo saradnjom sa lokalnim univerzitetom (Teesside univerzitetom u formi Kolonijalnog programa oporavka (eng. Collegiate Recovery Programme) i najvećim poslodavcem u gradu (PD Ports), kao i društvenim preduzećima koja doprinose blagostanju šire zajednice. Ovo je idealna polazna tačka za Inkluzivni grad za oporavak, a održavanje događaja lansiranja okupilo je lokalno stanovništvo zajedno sa šampionima oporavka i zagovornicima iz cijelog UK. Događaj su otvorili iskusni članovi lokalnog tima za javno zdravlje, a završen je potpisivanjem Povelje o Gradovima za oporavak (eng. Recovery Cities Charter) od strane članova tog tima, što znači da Middlesbrough već ima potrebnu podršku na svim nivoima za razvoj ovog krucijalnog rada.

Budućnost: Imamo dva trenutna cilja – prvi je da sazovemo inicijalni sastanak međunarodne savjetodavne grupe kako bismo odlučili kako najefikasnije da proširimo saradnju sa nekim od naših postojećih partnera: Gent, Geteborg, Dablin, te više gradova na Balkanu i da pokušamo da privučemo dodatne gradove iz drugih dijelova svijeta.

Drugo, u narednim nedjeljama organizovaćemo radionicu za sve gradove u UK koji su izrazili interesovanje da budu dio modela Inkluzivnih gradova za oporavak. Naš cilj će biti da identifikujemo ko će šta raditi i kako možemo da formiramo grupu gradova u UK koja će dijeliti ideje i inovacije, predstavljati uspjehe oporavka i širiti i slaviti uspjehe oporavka na nivou zajednice.

 

Ovo nije zatvorena grupa i dobrodošli su svi gradovi iz bilo kojeg dijela svijeta koji žele da budu dio ovog modela u budućnosti. Za dodatne informacije kontakt osoba je David Best putem e-mail adrese: D.Best@leedstrinity.ac.uk.

 

Izvor: https://www.cultivatingrecoverycapital.com/post/inclusive-recovery-cities