Preporod u posjeti Sekretarijatu za društvene djelatnosti Opštine Herceg Novi

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

U sklopu projekta ”Biram oporavak”, 21.03.2018. godine, Izvršni direktor Preporoda Jovan Bulajić je posjetio Sekretarijat za društvene djelatnosti u Opštini Herceg Novi, u čijoj je nadležnosti prevencija i rad unutar problematike bolesti zavisnosti. Sagovornik Preporoda je bio Darko Klasić, Sekretar sekretarijata za društvene djelatnosti u Opštini Herceg Novi.

Jovan Bulajić je predstavio projekat ”Biram oporavak”, viziju i misiju organizacije, kao i aktuelne izazove sa kojima se Preporod svakodnevno suočava. Tema sastanka je bila i situacija unutar problematike u Herceg Novom, kao jednom od najvećih gradova crnogorskog primorja. Nezaobilazno je bilo razmatranje stepena i kvaliteta dosadašnje saradnje koju su ostvarili Preporod i Opština Herceg Novi, kao i traganje za načinima, kako je moguće postojeću saradnju produbiti, zarad benefita zajedničke ciljne grupe.