POTPISAN MEMORANDUM O SARADNjI UPRAVE ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA I MREŽE ZA POSTPENALNU PODRŠKU BIVŠIM OSUĐENICIMA

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević potpisao je danas sa predstavnicom Mreže organizacija za postpenalnu podršku Srbije Brankicom Tarbuk Janković Memorandum o saradnji u pružanju postpenalnog prihvata i pomoći bivšim osuđenicima.

Carević je ukazao da pripremu za otpust u zavodima sprovode zaposleni u Službi za tretman koji osuđenim licima pružaju pomoć pri ostvarivanju prava na obezbeđivanje ličnih dokumenata, zdravstvenu zaštitu, privremeni smeštaj, zaposlenje itd.

„Od ključnog značaja je saradnja sa nevladinim organizacijama i udruženjima koje prepoznaju značaj pružanja pomoći bivšim osuđenicima u suočavanju sa problemima koje donosi ponovni povratak u zajednicu“, naveo je Carević.

On je podsetio i da savremena penološka praksa postpenalni prihvat smatra jednim oblikom prevencije kriminaliteta i jasno ukazuje na neizostavnu saradnju zatvora sa lokalnom zajednicom u pružanju organizovane pomoći bivšim osuđenicima.

Tarbuk Janković je rekla da potpisivanje Memoranduma pomaže unapređenju politike i praksi u oblasti postpenalnog prihvata i reintegracije bivših osuđenika, usklađenih sa njihovim potrebama.

Mrežu čini 20-tak nevladinih organizacija koje sprovode aktivnosti usmerene na poboljšanje položaja bivših osuđenih lica u društvu.

 

Izvor: https://www.mpravde.gov.rs/