Održan sastanak sa gradonačelnikom grada Bora sa ciljem formiranja Multidisciplinarnog tima

Udruženje Izlazak u saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije je posetilo 10.septembra 2020. godine grad Bor. Sastanku je prisustvovao gradonačelnik grada, Aleksandar Milikić, predsednik Udruženja Izlazak, Aleksandar Žugić, direktor Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, Milan Pekić kao i klinički psiholog Udruženja Izlazak, Jelena Denčić.

Cilj sastanka bio je da se započne dijalog o formiranju Multidisciplinarnog tima sa ciljem da se sagleda realna situacija i unapredi pružanje servisa u ovoj ruralnoj sredini. Na Multidisciplinarnim sastancima, pored predstavnika Udruženja Izlazak i direktora Kancelarije za borbu protiv droga Vlade Republike Srbije, prisustvovaće i gradonačelnik grada Bora, članovi Specijalne bolnice za psihijatriju Bor, članovi Kancelarije za mlade, predstavnici Centra za socijalni rad,  predstavnici MUP-a, članovi NVO koje tretiraju problematiku bolesti zavisnosti, kao i članovi lokalne samouprave.

Na sastanku je diskutovano i o trenutnoj situaciji u tretmanu bolesti zavisnosti na teritoriji grada Bora i predstavljen je i sam projekat „Biram Oporavak“, gde je naglašeno da sve one kojima je pomoć potrebna mogu uputiti na anonimnu, besplatnu telefonsku liniju 0800 104 100 ili putem maila: info@izlazak.org.

Gradonačelnik Bora je prepoznao značaj ove regionalne inicijative i ponudio podršku tokom realizovanje iste.

Dogovoreno je da se Multidisciplinarni tim formira do kraja sledećeg meseca.

 

 

Autor vesti: Jelena Denčić