Održan Multisektorski sastanak u Nikšiću

Autor vijesti: Nikola Mijušković, Preporod

U sklopu projekta ”Biram oporavak” održan je multisektorski sastanak aktera koji djeluju u problematici sprječavanja zloupotrebe droga na teritoriji Nikšića. Organizatori sastanka su bili Preporod i kancelarija za prevenciju narkomanije Nikšić.

Pored predstavnika Preporoda i lokalne kancelarije za prevenciju narkomanije u Opštini Nikšić, sastanku su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad, Uprave policije i NVO Defendologija. Predstavljen je projekat ”Biram oporavak”, kroz njegove rezultate i postignuća, predstavljeni rad kancelarije za prevenciju narkomanije, ali i detaljnije razjašnjena metogologija oporavka. Nakon tog uvodnog dijela, svi akteri su ukazali na svoje aktivnosti unutar pomenute problematike, sa najvažnijim izazovima sa kojima se suočavaju.

Došlo se do opšteg zaključka da su sastajanja ovakvog tipa neophodna, te da je važno u budućnosti formirati multisektorske timove koji će se sistematično odnositi prema problematici sprječavanja zloupotrebe PAS, svako sa svog nivoa.