12.01.2022. SAD: Glasovi nade: Podrška osoba sa ličnim iskustvom zavisnosti  i oporavka u sistemu brige

Podrška osoba sa ličnim iskustvom zavisnosti i oporavka pomaže onima koji traže dugoročni oporavak uspostavljanjem podržavajućih i recipročnih odnosa koji podstiču početak, kao i održavanje oporavka.

Prethodna istraživanja su pokazala da „stručnjaci po iskustvu” pružaju esencijalne servise osobama u oporavku, premda njihovo iskustvo i način integracije u sisteme njege tek treba u potpunosti da se istraže.

Ova kvalitativna studija istražila je iskustvo osoba sa ličnim iskustvom zavisnosti i oporavka kao pružalaca usluga podrške u oporavku u sistemu njege. Polustrukturirani intervjui  obavljeni su sa 10 „stručnjaka po iskustvu”.

Intervjui su transkribovani i analizirani korišćenjem softvera za analizu kvalitativnih podataka. Korišćena je Tematska analiza kako bi se induktivno identifikovale teme i obrasci iz podataka.

Iskustva „ stručnjaka po iskustvu” uključivala su:

  • izazove pri uspostavljanju kredibiliteta,
  • frustracije zbog sistemskih barijera,
  • nerazumijevanje uloge savjetnika sa ličnim iskustvom zavisnosti od strane aktera i
  • skepticizam drugih pružalaca usluga u pogledu vrijednosti njihovog

Pozitivna iskustva uključuju smanjenje percepcije stigme vezano za upotrebu supstanci i osjećaj vrijednosti. Supervizija je bila ključna za uspjeh njihovog rada, ali uz zabrinutost vezano za supervizore koji nijesu u oporavku.

Ova studija je istakla poboljšanja u integraciji „stručnjaka po iskustvu” u sistemima njege i poštovanje od strane „stručnjaka po obrazovanju”.

Nedostaje generalno razumijevanje uloge i obima ove prakse i postoji potreba za boljom podrškom kroz obuku i superviziju.

Studiju je odobrio Institucionalni odbor za reviziju Univerziteta Valden.

Ispitanici su mogli da odaberu način na koji će biti intervjuisani – lično, putem video platformi kao što su Zoom ili Skype ili putem telefona.

Nekoliko intervjuisanih objasnilo je da u njihovom radnom okruženju podrška osoba sa ličnim iskustvom zavisnosti  i oporavka često nije postojala, što čini ovakvo iskustvo novim i samim tim izloženom skepticizmu.

Neki su pak videli značajan pomak tokom godina rada kao pružaoci ovakve vrste podrške. „Bitno je da mogu da čuju šta govorimo i da vjeruju u ono što govorimo“. U početku to nije bio slučaj, ali sada korisnici servisa uviđaju značaj i specifičnost ove vrste podrške koju ne mogu naći na drugom mjestu.

„Ono što je za mene najznačajnije jeste smanjenje stigme – srdačan razgovor i rukovanje sa doktorima kojima je stalo do mog mišljenja.“

Kamen temeljac ovakve vrste podrške jeste zajedničko proživljeno iskustvo zavisnosti i oporavka. Ovakav neposredan način rada itekako uliva nadu da je dugoročni oporavak moguć i povećava motivaciju za angažovanje u aktivnostima u oporavku. „Stručnjaci po iskustvu” često su most između zajednice i osoba u ranom oporavku čime se uklanjaju mnoge lične i socijalne prepreke koje se često javljaju tokom oporavka.

„Stručnjaci po iskustvu” vjeruju da mogu biti tolerantniji i sa više empatije, procjenjujući problem ponašanja prije nego samu osobu.

Izvor:  https://journals.sagepub.com/