12.01.2021. SAD: Više od polovine onih koji koriste kanabis radi bolova ima simptome apstinencijske krize

Više od polovine onih koje koriste medicinski kanabis za ublažavanje boli navodi da u periodima neuzimanja imaju brojne simptome apstinencijske krize. Nakon dvogodišnje konzumacije kanabisa, 10% pacijenata navelo je kako im se pogoršalo spavanje, raspoloženje, psihičko stanje, energija i apetit.

Mnogi od konzumenata možda neće prepoznati da ti simptomi ne proizlaze iz njihovog osnovnog poremećaja, nego iz reakcije mozga i tijela na odsutnost supstanci iz proizvoda od kanabisa koje puše, koriste putem uređaja za udisanje pare – “isparivača” (eng. vaporiser), jedu ili nanose na kožu.

Kada neko doživi više takvih simptoma, to se naziva apstinencijskim sindromom uzrokovanim kanabisom – a to može značiti veći rizik od razvoja još ozbiljnijih problema poput ovisnosti o kanabisu.

U novom istraživanju objavljenom u časopisu Addiction, tim sa Univerziteta u Michiganu objavio je rezultate dvogodišnjeg istraživanja na 527 stanovnika Michigana. Svi su imali službeno odobrenje za korištenje medicinskog kanabisa za nekarcinomsku (hroničnu) bol.

“Neki ljudi navode kako imaju značajnu korist od medicinskog kanabisa, ali naši rezultati ukazuju na stvarnu potrebu za povećanjem svijesti o znakovima simptoma apstinencijske krize koji se razvijaju kako bi se smanjili potencijalni nedostaci upotrebe kanabisa, osobito među onima koji s vremenom imaju ozbiljne ili teže simptome”, kaže dr. Lara Coughlin, vodeća autorica studije.

Istraživači su pitali pacijente imaju li bilo koji od 15 različitih simptoma – od problema sa spavanjem i mučninom do razdražljivosti i agresije – od kad je prošlo značajno vrijeme po prestanku uzimanja kanabisa.

Istraživači su analitičkom metodom empirijski grupisali pacijente na one koji nisu imali simptome ili su imali blage simptome na početku studije, one koji su imali umjerene simptome (što znači da su imali više simptoma apstinencijske krize) i one koji su imali ozbiljne simptome apsitnencije koji su uključivali većinu ili sve simptome.

Na početku je 41% ispitanika studije spadalo u grupu s blagim simptomima, 34% je bilo s umjerenim, a 25% s ozbiljnim simptomima. Pacijente se pitalo kako su, koliko često i koliko dugo koristili proizvode od kanabisa, kao i o njihovom psihičkom i tjelesnom zdravlju, obrazovanju i radnom statusu.

Problemi sa spavanjem bili su najčešći simptom u sve tri grupe, a mnogi s blagim simptomima potvrdili su žudnju za kanabisom. U grupi s umjerenim simptomima najčešći simptomi apstinencijske krize bili su problemi sa spavanjem, depresivno raspoloženje, smanjeni apetit, žudnja, nemir, anksioznost i razdražljivost.

Grupa s teškim simptomima apstinencijske krize puno češće je navodila sve simptome, osim znojenja. Gotovo svi iz ove grupe naveli su razdražljivost, anksioznost i probleme sa spavanjem. Također se češće radilo o dugogodišnjim i čestim konzumentima kanabisa. U toj skupini češće su bile mlađe osobe i oni lošijeg psihičkog zdravlja.

Coughlin se nada da će buduća istraživanja moći dalje istraživati simptome apstinencijske krize od kanabisa među onima koji koriste medicinski kanabis, uključujući utjecaj različitih pokušaja apstinencijske krize, različite vrste uzimanja i način primjene te interakciju s drugim faktorima tjelesnog i mentalnog zdravlja.

Daljnja istraživanja mogla bi pomoći prepoznati one kojima prijeti razvoj problema i smanjiti rizik od napredovanja prema ovisnosti o kanabisu, a to je kada neko višekratno koristi kanabis uprkos velikom utjecaju na njegov život i sposobnost funkcioniranja.

 

Izvor: Coughlin LN, Ilgen MA, Jannausch M, i sur. Progression of cannabis withdrawal symptoms in people using medical cannabis for chronic pain. Addiction. 2021 Jan 5.