Sastanak Preporoda sa NVO Nepsis

Autor: Jovan Bulajić, Izvršni direktor NVO Preporod

Predstavnici Preporoda, su 29.05.2017. godine, nastavili sa održavanjem sastanaka sa institucijamai organizacijama čija djelatnost seže u borbi protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Ovoga puta, sastanak je održan sa predstavnicom NVO Nepsis, psihološkinjom i psihoterapeutkinjom Jolantom Dojić.

Na sastanku je predstavnica Nepsisa, upoznata sa vizijom i konceptom oporavka, kao mogućeg i željenog dometa u tretiranju opijatske zavisnosti, a takođe i o mogućnostima dalje saradnje. Razmatrani su prednosti i nedostaci u psihološkom tretmanu bolesti zavisnosti, baš kao i primjena porodične psihoterapije. Došlo se do zaključka da je neophodno intenzivirati saradnju i kontinuirano razmjenjivati iskustva kako bi oporavak kao opcija zauzeo mjesto koje mu pripada u sistemu borbe protiv bolesti zavisnosti.