Svi putevi vode u Preporod

Autor vijesti: Nikola Mijušković

U sklopu projekta ”Biram oporavak”, Preporod je sproveo neuobičajenu i inovativnu akciju promocije projekta, svoga savjetovališta, besplatne telefonske linije i zajedničke veb platforme.

Naime, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja u Vladi Crne Gore, dogovoreno je da se širom države, na najvažnijim i najfrekventnijim auto putevima postave ”saobraćajni znaci”, koji umjesto svog tipičnog sadržaja (koji se vezuje za saobraćajni kontekst), sadrže osnovne informacije o aktivnostima unutar projekta ”Biram oporavak”, a to su besplatna telefonska linija, te zajednička veb stranica na kojoj je moguće pronaći mnoštvo relevantnih podataka o problematici zloupotrebe PAS.

Znakovi su, kao što je navedeno, postavljeni na najvažnijim putevima u sjevernoj, centralnoj i južnoj regiji Crne Gore, a očekuje se da će u velikoj mjeri povećati vidljivost samog projekta, ali i uticati na rast klijenata koji dolaze u savjetovalište.