Posjete Preporoda terapijskim zajednicama

Predstavnici Preporoda u maju 2017. nastavljaju akciju posjećivanja različitih institucija iz javnog i civilnog sektora, koje predstavljaju važne faktore na nacionalnom nivou u borbi protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Tako je 14.05. održan sastanak sa predstavnicima RETO centra u blizini Danilovgrada, a deset dana kasnije, 25.05. sa predstavnicima JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, Podgorica, na Kakaricoj gori. Riječ je o organizaciji i instituciji, koje su prepoznate u dugrotrajnom, stacionarnom tretmanu bolesti zavisnosti u Crnoj Gori.

Prema tome, za Preporod, ali i za cjelokupnu javnost je važno da se sastanci ovakvog tipa, na kojima se govori o mogućnostima saradnje i razmjeni iskustava, dešavaju što češće.