Održan drugi sastanak Multidisciplinarnog tima za sprječavanje zloupotrebe droga na teritoriji Glavnog grada

Multidisciplinarni tim za sprječavanje zloupotrebe droga na teritoriji Glavnog grada nastavio je sa daljim radom. Tim je održao svoj drugi sastanak u  prostorijama JU Kakaricka gora 19. 10 2021. godine.

Osnovni cilj formiranja Multidisciplinarnog tima jeste jačanje multisektorske saradnje kao i uvezivanje aktera koji na direktan ili indirektan način mogu pomoći osobama koje su u problemu zavisnosti. Tim će nastojati da kroz svoje djelovanje promoviše oporavak kao metodološki okvira u tretiranju bolesti zavisnosti.

Na sastanku su dogovoreni budući zajednički koraci i akcije koje će tim realizovati u narednom periodu a uticaće na poboljšanje položaja zavisničke populacije. Takođe na satanku je izabrana i buduća koordinatorka tima, Marija Zogović iz Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti Glavnog grada.

Multidisciplinarni tim je formiran u sklopu projekta „Biram Oporavak“, koji sprovode Preporod iz Crne Gore, Proslavi Oporavak iz Bosne i Hercegovine i Izlazak is Srbije u partnerstvu sa Svjetskom federacijom za borbu protiv droga ( WFAD).